PARKINSON Luxembourg

PARKINSON Luxembourg

Annonceur : Parkinson Luxembourg

Projet : Loosst iech net vun der Krankheet aspären.

Konzept : IP PRODUCTIONS

Medium : TV / INTERNET / SOCIAL MEDIA

Joer : 2019